Gemeenten die rijbewijzen afleveren aan kersverse chauffeurs, kunnen gebruik maken van deze flyer. Hij is zo ontworpen dat je het nieuwe rijbewijs er kunt instoppen. Het is een flyer met een sensibiliserende oproep naar jonge chauffeurs om zich altijd veilig te gedragen in het verkeer. 

Bestellen per 50 stuks. 

Gratis. Enkel voor organisaties, politiezones en lokale besturen.